Cyklistický non stop pretek štyroch krajín bude prechádzať aj mestom Prievidza.

Projekt, ktorý vznikol z iniciatívy Poľska vo V4 s ambíciou prezentovať stredoeurópsky región v kontexte zdravého životného štýlu a športu. Česká republika, Maďarsko aj Slovenská republika iniciatívu podporili a pripojili sa k organizácii navrhovaného športovo-spoločenského podujatia Vyšehradské cyklistické preteky (Visegrad Cycling Race, 2013), ktoré sa uskutoční v termíne 17.- 18. 5. 2013 formou amatérskeho cyklistického preteku so štartom v Budapešti, prejazdom cez Slovensko, Českú republiku a s cieľom v Krakove.

Záštitu nad podujatím prevzali všetci ministri zahraničných vecí krajín V4, do prípravy sú zapojené ministerstvá zodpovedné za oblasť športu susedných krajín a národné cyklistické zväzy.

Podujatie sa organizuje ako nonstop pretek s celkovou dĺžkou 542 km a je určené pre športovcov špecializujúcich sa na cyklistické maratóny. V rámci samotného preteku je štart naplánovaný v Budapešti, vstup na Slovensko cez mesto Štúrovo, prejazd cez Nové Zámky, Nitru, Prievidzu, Žilinu, Čadcu a s prejazdom do českej republiky cez prechod Klokočov- Bíla. Pretek sa uskutoční za plnej cestnej premávky. Organizátori očakávajú účasť 300 pretekárov zo všetkých 4 krajín.

Hlavné menu