Hodnotenie parkovania v centre mesta Prievidza

Centrálna mestská parkovacia zóna (ďalej len CMPZ) funguje v Prievidzi už takmer dva roky. Od spustenia projektu regulovaného parkovania sa docielili viaceré stanovené ciele.

Pred spustením regulácie parkovania, parkovali autá v centre mesta často na chodníkoch, reprezentačnej zeleni pri zberných nádobách na odpad a miestach kde komplikovali priechodnosť cestnej doprave a chodcom. Živelné parkovanie spôsobovalo aj neestetický vzhľad centra mesta. Pred samotným spustením regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne si mesto, ako aj prevádzkovateľ mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. vytýčili základné ciele, ktoré má regulácia priniesť:

  • riešiť parkovanie v centre mesta počas pracovných dní v čase od 7:00 do 16:00,
  • odstrániť dlhodobé státie prevažne zamestnancov, ktorí pracujú v centre mesta,
  • zefektívniť využívanie existujúcich parkovacích miest,
  • zabezpečiť parkovanie pre rezidentov,
  • zabezpečiť segregáciu dopravného priestoru od priestoru pre peších,
  • odstrániť živelné parkovanie,
  • zvýšiť dopyt po MHD.

Dosiahnutie stanovených cieľov bolo overené prostredníctvom dopravného prieskumu statickej dopravy, ktorý sa uskutočnil po polročnom fungovaní centrálnej mestskej parkovacej zóny. Prieskum preukázal, že v prípade regulácie statickej dopravy v centre Prievidze išlo o správny krok a zároveň určil ďalšie kritické lokality, v ktorých bolo nevyhnutné riešiť doplnenie nových parkovacích miest, prípadne rozšírenie CMPZ.

Parkovanie Prievidza

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rozdiel od niektorých slovenských miest, v ktorých parkovanie v centre mesta prevádzkujú súkromné spoločnosti, Prievidza zverila správu tohto systému svojej mestskej organizácii. Oproti porovnateľným mestám Prievidza zaviedla možnosť platenia prostredníctvom služby smsparking s jedinečným progresívnym spôsobom platby, kde prvá hodina státia je značne cenovo zvýhodnená a patrí tak k najlacnejším na Slovensku.

Parkovanie Prievidza cennik porovnanie

Tak ako mesto pred zavedením CMPZ prisľúbilo, že výnos z parkovania sa prinavráti späť do systému a to  podobe budovania nových parkovacích miest alebo do projektov, ktoré úzko súvisia s dopravou. Už v prvom roku fungovania systému boli vybudované parkovacie miesta na ulici M. Mišíka, s výstavbou parkovacích miest sa pokračovalo aj na ulici A. Škarvana a v súčasnosti sa pripravuje budovanie nových parkovacích miest na Nábreží sv. Cyrila. „Príjem z parkovného pokryje aj rekonštrukciu frekventovanej cestnej svetelnej križovatky na vstupe do Prievidze od Novák. Po zmodernizovaní križovatky sa zlepší dynamika a efektivita riadenia dopravy, skrátia sa doby čakania vozidiel a zlepší sa priepustnosť križovatky. Verejné obstarávanie už bolo ukončené a v najbližších dňoch bude podpísaná zmluva s realizátorom prác. Dielo bude odovzdané do užívania počas leta.“, povedal konateľ Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. Miroslav Procháska.

 

Hlavné menu