Odchyt holubov sa opakuje

Po minuloročnom odchyte holubov sa na žiadosť predsedov bytových družstiev vykonáva odchyt aj v roku 2014.

Mesto Prievidza opäť reaguje na zvýšený počet požiadaviek zo strany predsedov bytových spoločenstiev ako aj samotných obyvateľov mesta. V tomto roku sa odchyt holubov sústreďuje na sídliskové časti mesta. V roku 2013 bol odchyt holubov sústredený v centre mesta.

Odchyt holubov sa opakuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na odchyt bola vyčlenená čiastka 750,- eur. Odchyt holubov prebieha metódou odchytu do klietky. Princíp  spočíva v tom, že na vybrané miesta sa nastavia odchytové pasce.

Odchyt bude prebiehať jeden mesiac, pričom s odchytom sa začalo 07. apríla 2014. Odchyt holubov prebieha  v lokalite Ul. Rastislavova, v lokalite Dlhej ulice, na sídlisku Zapotôčky a na sídlisku Píly v lokalite hotela Magura.

Zabezpečenie odchytu resp. plašenia vtákov je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, keďže väčšina voľne žijúcich vtákov je celoročne chránená podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Hlavné menu