Prievidza sa pripravuje na veľkolepú kultúrnu udalosť - Svetové umelecké hry v Prievidzi.

WORLD ART GAMES COLLECTION = Svetové umelecké hry v Prievidzi. Presnejšie vernisáž putovnej výstavy výtvarných diel zostavenú pre prvé Svetové umelecké hry v Chorvátsku 2013.

Ide o unikátny medzinárodný projekt, ktorý slávnostne privítame v Prievidzi 21.3.2014.

21.3.2014 (17.00 h): World Art Games Collection - 70 autorov z 30-tich krajín sveta  / vstup voľný - vernisáž medzinárodnej putovnej výstavy Svetových umeleckých hier za účasti veľvyslancov a prezidenta WAG international Petra Weisza. Pripravený je žánrovo pestrý program a zaujímaví hostia! A na záver (cca 18:30h) koncert štýlovej skupiny Banda Americano - hudba Ameriky 50. rokov. / vstupné dobrovoľné

WAG je organizácia spájajúca umelcov z viac ako 50 krajín sveta.  Slovensko je jednou z nich a Roman Turcel je prezident Slovenského výboru. Setové umelecké hry spájajú umelcov z celého sveta z rôznych umeleckých žánrov. Je tu zastúpené napr. výtvarné umenie, fotografia, film, spev, hudba, tanec, literatúra, dokonca aj kulinárske umenie.

Roman Turcel považuje samotný projekt za výnimočný v oblasti kultúry. Ako dodáva „ak sa naplnia ambície tohto projektu, budú Svetové umelecké hry znamenať pre kultúru to, čo pre šport znamenajú Olympijské hry. Stavajú na rovnakej myšlienke.  Spájajú ľudí bez rozdielu náboženstva, pohlavia, sexuality, štátnej príslušnosti, akejkoľvek inej príslušnosti, politických názorov, sociálneho statusu. Jediný spoločný menovateľ je umenie.“ 

Historicky prvé Svetové umelecké hry v Chorvátsku v roku 2013 dali základ tradícii. Okrem toho vznikla zbierka výtvarného umenia, ktorá do roku 2015 bude putovať po rôznych mestách sveta až do konania ďalších hier. Tie budú možno v Turcecku, Portugalsku alebo v Mexiku. Vsetky tieto krajiny sú v hre.  Prvou zo zástavky tejto jedinečnej zbierky je historické maďarské mesto Pecs - Európske hlavné mesto kultúry 2010, Slavonski Brod Chorvátsko a následne mesto Prievidza.

Hlavné menu