Región Prievidze získal miliónovú investíciu

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica informovala mesto Prievidza o získaní nenávratného príspevku na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza.

Ide o významnú sumu v hodnote 13 419 471,39,- Eur. V Prievidzi sa časť finančných prostriedkov využije na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Prievidzi.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre projekt Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - 1. etapa. Súčasťou tohto projektu je  vybudovanie kanalizačnej siete v meste Bojnice, v obciach Opatovce nad Nitrou a Kocúrany ako aj rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v Prievidzi.

Ako priblížila projektová manažérka Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Ingrid Surová „schválená výška nenávratného finančného príspevku je v celkovej výške 13 419 471,39,- Eur, z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo výške 14 125 759,36,- Eur.“ Časť z týchto peňazí bude investovaná aj v meste Prievidza. „Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica oceňuje prístup mesta Prievidza pri príprave dokumentácie potrebnej k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, osobitne pri príprave zmlúv pre majetkovo právne vysporiadanie čistiarne odpadových vôd v Prievidzi ako aj kanalizačnej siete v meste Bojnice a v obciach Opatovce nad Nitrou a Kocúrany“, uzavrela Surová.

Hlavné menu