Video: Nové semafory zvýšia bezpečnosť

V polovici prvého júnového týždňa odovzdali do prevádzky novú svetelnú signalizáciu na križovatke Ulice Matice slovenskej a Nábrežia svätého Cyrila v Prievidzi.

Týmto sa skončila v okresnom meste éra analógových semaforov. Digitálne riadená križovatka je z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zásadným posunom dopredu.

Cena realizácie rekonštrukcie je 46 tisíc eur. Tento projekt bol realizovaný z výnosov Centrálnej mestskej parkovacej zóny ako dôležitý prvok dopravnej infraštruktúry. Súčasťou prác bola výmena stožiarov, návestidiel, káblových vedení, radiča a rozvádzača, vrátane inštalácie nového softvéru a oživenia cestnej svetelnej signalizácie križovatky a zaškolenia obsluhy.  Cieľom realizácie bolo najmä zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy a spoľahlivosti jej riadenia svetelnou signalizáciou.

Hlavné menu