Video: Sledujte vtáčiky v Mestskom parku online

Video: Sledujte vtáčiky v Mestskom parku online

Mesto Prievidza podporilo z participatívneho rozpočtu aj tento projekt

Vtáky v meste
Obohatíme mestský park o možnosť sledovať vtáctvo vytvorením pozorovacích stanovíšť s búdkami doplnenými o pomôcky na ochranu, starostlivosť a poznávanie vtákov. Pridáme aj informačné panely a webkameru a zapojíme do aktivít verejnosť a školy.

Sledujte online tu

https://www.ipcamlive.com/szopk

V sobotu 25.11. 

Vtáky a zima

 

Hlavné menu