Video: Zbierka pre bojnicé ARO vyvrcholí Behom pre život

Počas prievidzských hodov odštartovala verejná zbierka Pomôžme zachrániť život. Jej vyhlasovateľmi sú mesto Prievidza a Občianske združenie ARO Bojnice.

Finančný výťažok je určený  na kúpu  prístrojov a vybavenia dennej potreby pre Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny bojnickej nemocnice. Zapojiť sa môžu všetci obyvatelia nášho regiónu.

Potrebné prístroje

„Nič nežiadame pre seba. Pacienti na našom oddelení sú v bezvedomí. Ich život závisí nielen od našich odborných vedomostí a zručností, ale aj od kvalitného prístrojového vybavenia, v ktorom zaostávame,“ vysvetľuje primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice Prievidza so sídlom v Bojniciach Mária Šramková.

„Okrem nových anestéziologických prístrojov nám chýba najmä prenosný sonografický prístroj, ktorým je možné presne určiť miesto, kadiaľ môžeme pacientovi zavádzať špeciálne katétre priamo do srdca, dialyzačné katétre k zapojeniu na "umelú obličku", katétre na meranie vnútrosrdcových tlakov u pacientov so zlyhávaním srdca. Momentálne to robíme naslepo,“ približuje aktuálnu situáciu primárka a vysvetľuje, na čo budú vyzbierané prostriedky použité.

Oddelenie tiež potrebuje zakúpiť prenosný prístroj na umelú ventiláciu pľúc, ktorým je možné dýchať s pacientom, ktorý má túto životnú funkciu dočasne vyradenú, napríklad počas cesty na CT vyšetrenie mozgu či prevoz do sanitky.

Organizátor zbierky: ARO Bojnice, občianske združenie
IČO: 42273617
Číslo účtu: 2963526557/0200
Spoluorganizátori: Mesto Prievidza a KaSS  Prievidza

Zbierku povolil Obvodný úrad Prievidza (povolenia zbierky: ObÚ-PD-OVVS-2012/02378-006)
Výnos môže byť použitý výlučne na kúpu prístrojov a vybavenia dennej potreby oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Morálna i finančná podpora

Dobrovoľníci ARO Bojnice s pokladničkami budú zbierať finančné prostriedky na viacerých podujatiach, ktoré organizuje Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza. Stretnúť ich môžete 11. a 12. augusta na Prievidzských hodoch, 18. augusta na streetballovom turnaji a 31. augusta na Beton Grill party na Námestí slobody, ale aj 7. - 9. septembra na Baníckom jarmoku.

Komisia športu pri MsZ v Prievidzi spoločne s Olympijským klubom Prievidza a zamestnancami nemocnice pripravujú aj samostatné charitatívne podujatie. V piatok 28. septembra sa na prievidzskom námestí uskutoční Charitatívny beh mesta Prievidza. Myšlienku podujatia svojou účasťou podporia žiaci prievidzských škôl, prievidzskí športovci, ale aj rodáci z nášho okresu.

„Kým pri iných zbierkach darca nevie, kde peniaze presne skončia, tu je to adresné. Zapojením sa do zbierky podporí  vlastnú nemocnicu a pomôže dostať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť svojím blízkym, priateľom, či známym. Veď každý z nás sa môže kedykoľvek, často aj nie vlastným pričinením, ocitnúť na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ hovorí Branislav Bucák, predseda komisie športu.

„Veríme, že naša snaha  osloví čo najširšiu verejnosť. Zapojiť sa do charitatívneho behu bude môcť ktokoľvek. Stačí sa v daný deň zaregistrovať na prievidzskom námestí, prebehnúť či prejsť jeden okruh po námestí a podporiť tak myšlienku podujatia. Samozrejme, podporiť ju bude možné nielen morálne svojou účasťou, ale aj finančne,“ dodáva Bucák.

Dražba na Baníckom jarmoku

S charitatívnym behom bude spojená aj dražba, ktorá bude pripravená počas Baníckeho jarmoku. Aj jej výťažok bude použitý na zakúpenie spomínaných prístrojov. Záujemcovia si budú môcť okrem iných hodnotných cien vydražiť aj dres a hokejku hokejistu Andreja Sekeru, hráča Buffala Sabres a slovenského reprezentanta v ľadovom hokeji.

 

 

Hlavné menu