Výrazné zlepšenie kvality vody zvyšuje návštevnosť plavárne

Správca mestskej plavárne systematicky zlepšuje kvalitu vody v bazéne.

V uplynulom roku začal prevádzkovateľ prievidzskej mestskej plavárne s aplikovaním inovatívneho spôsobu dezinfekcie vody použitím tzv. DUOZON 100L. Vďaka tomu sa zásadne znížila potreba úpravy vody chlórom, zlepšila sa eliminácia baktérií a vírusov a voda je zdravotne nezávadná a kryštálovo čistá, čo potvrdzujú výsledky laboratórnych rozborov, vykonávaných mesačne.

Tohtoročnou novinkou na plavárni je automatická kontrolná dávkovacia stanica, ktorá vyhodnocuje a spracováva kvalitu vody tak, aby mala kontinuálne optimálny stav. Zároveň zásadne znižuje obsah chémie vo vode na nevyhnutné minimum. Aj zásluhou tejto novej technológie majú pravidelné kontroly kvality vody výborné výsledky. Súčasťou systému optimalizácie bazénovej vody v  mestskej plavárni je aj automatická regulácia jej teploty, zabezpečujúca stálu teplotu, ideálnu na plávanie,  28 ºC.

Krytá plaváreň sa stále viac prispôsobuje požiadavkám svojich zákazníkov a ponúka im okrem štandardných jednorazových vstupov aj rodinné vstupy a permanentky za zvýhodnené ceny. Plaváreň je k dispozícii svojim návštevníkom aj cez víkendy.

Plaváreň Prievidza

„Aj inováciou technológií prispievajúcich k skvalitneniu vody v tomto obľúbenom mestskom športovisku sa snažíme pritiahnuť k tejto športovej aktivite čo najväčšiu časť verejnosti“, povedal Miroslav Procháska, konateľ Technických služieb mesta Prievidza s.r.o.

Hlavné menu