Pamätnica Jozefa Strečanského 2020

Divadlá
Poluvsie
-

Združenie Lubená
Občianske združenie Hornonitrie
Obec Poluvsie
Regionálne kultúrne centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Vás pozývajú na spomienkové podujatie na významného regionálneho folkloristu, spojené so súťažou neprofesionálnych interpretov ľudovej piesne v Kultúrnom dome Poluvsie

Hosťami budú Klub autentického folklóru Hojana zo Žiliny a Ľudová hudba folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta

Sprievodné podujatie: výstava "Ľudový odev na hornej Nitre"


Odporúčané akcie