Filmový dokument: Zachor, pamätaj

03.10.2017 - 16:00
Pozývame Vás na výtvarné kino svedectiev štyroch bývalých väzňov zaniknutého pracovného a koncentračného tábora v Novákoch.

Prezentáciu filmu uvedú:
primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková,
predseda ÚZ ŽNO na Slovensku Igor Rintel
a predseda senátu VŠVU Pavel Choma.

Po projekcii Vás pozývame na diskusiu.

ZACHOR/alt. TIZKOR/ / Pamätaj

Výtvarné kino svedectiev piatich bývalých väzňov zaniknutého pracovného a koncentračného  tábora v Novákoch.

 

Autori projektu: námet, scenár: Ľubo Stacho, kamera: Ľubo Stacho, Marko Horban, strih Marko Horban, produkcia a réžia Monika a Ľubo Stacho

Vo filme spomínajú na tábor bývalí väzni :  Alžbeta Schicková, Rozália Becková,   Alexander Bachnár, Jozef Weiss a Dalma Spitzerová.
 

Projekt Zachor  2015 – 2017 mapuje pamäť miesta naďaleko Novák v časti Laskár, kde bol v rokoch 1941 – 1944 pracovný a koncentračný tábor pre židov. Od marca do októbra roku 1942 bolo z koncentráku v Novákoch vyvezených cca 5600 ľudí do táborov v Poľsku. Potom sa transporty zastavili a tábor v Novákoch fungoval do vypuknutia SNP ako pracovný. Po vojne tábor slúžil ďalším internačným zámerom Československa. Neskôr bol postupne rozobratý a materiál rozkradnutý, pretože sa nachádzal na poddolovanom území nováckych uhoľných baní. Dnes na tomto mieste už niet stopy po tom všetkom, čo sa tam dialo a rozprestierajú sa tam len polia.

Video zachytáva výpovede ľudí, ktorí boli internovaní v tomto tábore a prežili tam časť svojej mladosti. O svojich spomienkach hovorí: Alžbeta Schicková-Tauberová, Rozália Becková-Steinerová, Alexander Bachnár, Jozef Weiss a Dalma Špitzerová-Holanová. Títo žijúci pamätníci, dnes už neexistujúceho tábora, nám približujú svoje zážitky z obdobia II. svetovej vojny. Alexander Bachnár pred vojnou študoval na Prievidzskom gymnáziu, podobne aj autor filmu Ľubo Stacho, takže ďalšie spojitosti s Hornou Nitrou. Vo videu sú použité archívne fotografie z pracovného tábora zapožičané od Ruženy Beckovej, Alexandra Bachnára, z Múzea holokaustu v Seredi, z Múzea Yad Vashem v Jeruzaléme, Slovenského ústredného archívu,  Vojenského historického ústavu a ďalších zdrojov. O koncentračnom tábore neexistuje fotodokumentácia a tak autori siahli po citáciách z filmu režiséra Petra Solana Boxer a smrť /1963/, na motívy poviedky poľského spisovateľa Jozefa Hena. Film bol natočený v tábore v Novákoch v čase, keď ešte existoval. Dej filmu  sa odohráva vo vyhladzovacom koncentráku v Poľsku. Autori videa citáciou zo Solanovho filmu odkazujú na tých ľudí, ktorí v roku 1942 boli vyvezení z Novák do koncentrákov v Poľsku a väčšinou sa už nevrátili.

Film je venovaný hrdinstvu troch osobností. Moravskému rodákovi vyučenému u Baťu  Ottovi Mandlerovi, ktorý dokázal naplniť výrobu 17 dielni v tábore a tak zabezpečiť vysokú produktivitu tábora, ktorý bol osožný nielen pre internovaných väzňov, ale aj pre štát. Vynikajúcemu lekárovi tábora doktorovi Jakubovi Špírovi, ktorý okrem liečenia väzňov hľadal spôsob upevnenia zdravia športovaním ako aj presadením výstavby plavárne. A nakoniec  architektovi Andre Steinerovi, ktorý sa snažil projektovaním pracovných táborov vytvoriť v danej situácií prijateľné podmienky pre život väzňov, čo presadzoval ako vedúci stavebného oddelenia Ústredne židov ale hlavne ako člen Ilegálnej pracovnej skupiny.  Ďalšie prezentované videá Ľuba Stacha vznikli v 90 - tych rokoch. Video  POSLEDNE ROZHOVORY /03.27 natočené v roku 1997 / minimalistickou skratkou približuje príbehy troch ľudí počas 2. svetovej vojny. Záverečné video JÓB /06:47 1998/  je prerozprávaním príbehu Martina Kučeru, ktorého životný osud pripomína biblického Jóba.

zachor

 

Autori projektu Zachor: Ľubo Stacho a Monika Stacho

Umelecká a manželská dvojica pôsobiaca od roku 2008. Ľubo Stacho vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity  v Bratislave /1976/ a FAMU v Prahe /1984/, v roku 1990 založil štúdium fotografie na Bratislavskej VŠVU, kde doteraz vedie ateliér Laboratórium fotografie. Diapazón jeho tvorby je široký od dokumentárnej fotografie až po výtvarné projekty, performancie, inštalácie. Samostatne vystavoval v Pittsburghu,  Viedni, Tel Avive, Tokiu, Berlíne a ďalších mestách. Jeho fotografie sa nachádzajú vo svetových zbierkach.

Monika Stacho absolvovala bakalárske štúdium na  Akadémii umení v Banskej Bystrici/2001/, magisterstvo na VŠVU /2004/,  a doktorandstvo na AU v Banskej Bystrici /2014/. V súčasnosti pôsobí na FA STU. Spoločne ako dvojica sa venujú konceptuálnemu dokumentu, ktorým mapujú časové zmeny architektúry /projekty Domy a Nová spiritualita, Obchodná/ alebo vytrácanie  duchovných hodnôt a židovsko-kresťanskej tradícií Európy ako v projekte Dva domy jedného pána, kde zachytávajú synagógy a kresťanské kostoly v jednotlivých obciach a mestách. Spoločne vystavovali na Fotofeste v Houstne, vo Varšave, Vroclavi, v Prahe a samozrejme na Slovensku.

 

Hlavné menu