Foto: Natural grids - vernisáž - Lukáš Jakubis

Natural grids

GEOMETRIA s jej výraznými líniami, ako symbol čistoty tvarov a rovnováhy. Je prítomná v pravidelnom usporiadaní atómov a molekúl ako tých najmenších stavebných častíc hmoty a pomyselne siaha až po hviezdne sústavy a galaxie.

PRÍRODA ako zdroj nekonečnej energie, tvorivých a súčasne deštruktívnych procesov. V neustálej premene a v sústavnom pohybe. Jej variabilita je nekonečná. Dynamické magmatické procesy horúcej lávy pod povrchom zeme sú v kontraste so statickými mrazivými sústavami ľadu na jej povrchu.

Hlavné menu