Foto a video: OBRAZY MAĽOVANÉ PIESKOM

Program s názvom Božie narodenie je unikátny umeleckým stvárnením, kde priamo pred Vašimi očami, naživo vznikajú OBRAZY MAĽOVANÉ PIESKOM v podaní Evy AIBAZOVEJ. Program je sprevádzaný hrou na gusli (starodávny hudobný nástroj) v podaní Maksima ANUCHINA - v súčastnosti prvé gusli sveta.

Hlavné menu