Foto a video: SPIRAL CHANNEL - Prievidza 2013

Pri kine Baník vznikol nové umelecké dielo, ktoré je súčasťou medzinárodného projektu "Spiral channel" - špirálový kanál, tento bude šiestym v poradí. Autor projektu - Lichtenštajský umelec Vlado Franjevič (pôvodom Chorvát) ho príde osobne vytvoriť do Prievidze.

Toto umelecké dielo symbolizuje plynutie času života sveta, vždy reflektuje na daný priestor.

V tomto roku bude realizovať podobné diela ešte v Slovinsku a Taliansku.

Hlavné menu