... a skameneli (sprievodné podujatie)

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
21.2.2014 - 08:00 - 7.5.2014 - 17:00

Určite si ešte všetci spomíname na všetečné detské ohmatkávanie všetkého zo zeme, na zemi, v zemi či pod zemou. Najmä kamienky rôznych veľkostí a tvarov zo záhrad, lúk, prícestí, brehov či železničných násypov nám pri pohľade na naše zababrané rúčky spôsobovali neopísateľnú radosť. Potešenie z dolovania v neskoršom období len znásobovalo, ak sa nám od obyčajného kremeňa či žuly podarilo rozpoznať bridlicu alebo rulu a vzápätí sa takmer dotknúť živého, obrneného trilobita. Niektorým podobné objavovanie a bádanie vydržalo až do veku dospelosti a stalo sa ich doživotnou záľubou, ba v mnohých prípadoch i poslaním.

Ak je rozlišovanie hornín, nerastov a ich zložiek náplňou prírodovedných pracovníkov v oblasti geológie, paleontológ sa venuje skameneným zvyškom živočíchov a rastlín, ktoré sú mnohokrát nositeľmi informácie o veku a povahe hornín. Matka príroda totiž vo svojom miliardy rokov trvajúcom vývoji dosiahla i to, že jej organické, živé časti, v tomto prípade schránky, kosti, zuby dávno vyhynutých živočíchov, sa tzv. fosilizáciou zmenené na skameneliny stávajú súčasťou jej neživej zložky, čím sa významne podieľajú na určovaní geologických období.

Množstvo podobných, hmatateľných dôkazov pozostatkov vymretých organizmov v podobe skamenelín alebo odtlačkov v kameni sa nachádza aj v paleontologických zbierkach fondu geológie Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Presvedčiť sa o ich význame - a objaviť v sebe ukryté, driemajúce vedecké vlohy - môžu i návštevníci sprievodného podujatia k aktuálnej výstave ... a skameneli. V dňoch od 21. februára do 28. marca 2014 sa prostredníctvom jej prehliadky, rozprávania, úloh či tvorivých dielní dozvedia, ako sa prehistorické živočíchy podpísali na vývoji života na Zemi a s ktorými z nich, a v akej podobe, sa môžeme vďaka ich potomkom stretnúť ešte aj dnes. A ak by sa im pri hľadaní v piesku nepáčili nájdené úlomky morských koralov či schránky mäkkýšov, modelovaním vlastnej napodobeniny skameneliny alebo prehistorického živočícha určite v kombinácií s doterajšími znalosťami vynikne aj ich fantázia.

Záujemcovia o hlbšie poznávanie si môžu zvoliť alternatívu v podobe odbornej prednášky autorky výstavy a geologičky múzea Ing. Kataríny Keratovej, ktorú dopĺňajú kvízové otázky.

Predpokladaná dĺžka programu: 60 minút

Optimálny počet žiakov v skupine: do 25

Cieľová skupina: žiaci 3. - 9. ročníka ZŠ a všetky ročníky SŠ

Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 € za žiaka

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred!

Odporúčané akcie