Aby človek nebol sám

10.09.2018 (Celý deň) - 15.09.2018 (Celý deň)
Pomocný kurz pre príbuzných , ktorý majú doma bezvládneho chorého.

 

 

Pomoc

Hlavné menu