Ako riadiť a motivovať ľudí

Iné akcie
Kúpeľná kaviarnička
14.6.2018 - 18:00

Budeme sa zhovárať nie len o tom, prečo existujú firmy, kde:

- ľudia pracujú v strese, robia zbytočné chyby, hádajú sa a potom dávajú výpoveď

- je šéf v neustálom strese, je nervózny, má problémy doma alebo je chorý

- zlá komunikácia vedie k tomu, že ľudia robia zbytočné veci a neriešia podstatné

- šéf drie do noci za podriadených, nemá čas na svoju prácu a stáva sa brzdou firmyTÉMY PREDNÁŠKY

Ako mať firmu, ktorá je nezávislá na majiteľovi?

Prečo musím pracovať viac ako 8 hodín?

Za čo platiť svojich ľudí?

Prečo podriadení neplnia príkazy?

Ako správne delegovať veci?

Ako dobre komunikovať?

Ako riadiť ľudí tak, aby šéf mal autoritu?

Čo sú najväčšie chyby šéfa?Prednáška bude od firmy HCA Slovakia

(http://www.skolamanazmentu.sk)

Facebook: https://www.facebook.com/events/177815489539781/

Odporúčané akcie