Baťovianska galuska 2013 Partizánske

08.06.2013 - 09:00 - 16:00
Preteky jednotlivcov v cestnej cyklistike, Slovenský pohár mládeže, verejné preteky

Z poverenia Slovenského zväzu cyklistiky organizuje občianske združenie Lavína Partizánske a mesto Partizánske Baťoviansku galusku 2013 - preteky jednotlivcov v cestnej cyklistike - Slovenský pohár mládeže, verejné preteky. Trasa pretekov: Partizánske - Mestský úrad, sídlisko Šípok, Malé Uherce, Pažiť, Malé Kršteňany, Veľké Kršteňany, Šimonovany, Partizánske - Mestský úrad. Prezentácia sa začína 90 - 30 minút pred štartom danej kategórie pred Mestským úradom. Kontakt a info +421 905 609 254. Ste srdečne pozvaní aktívne sa zapojiť do pretekov alebo príďte povzbudiť súťažiacich.

Hlavné menu