Beniakove Chynorany 2019

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

  • Festival prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu,  poskytuje priestor k vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby  recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou  formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný  rast.
  • Podujatie tiež popularizuje tvorbu významného slovenského básnika  Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte, pričom  tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje  tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Program

Piatok 6. 12. 2019

19:00 Spomienkový večer na Jozefa Bezáka

         Vernisáž výstavy obrazov Jozefa Bezáka / Katolícky dom Chynorany

 

Sobota 7. 12. 2019

8:00 Prezentácia účastníkov / Katolícky dom Chynorany

9:30 Pocta básnikovi / Kultúrny dom V. Beniaka Chynorany

10:00 Slávnostné otvorenie festivalu a súťaž v umeleckom prednese poézie / Katolícky dom Chynorany

15:00 Adventný jarmok / Parkovisko pri OcÚ Chynorany

16:30 Peter Glocko v spomienkach / Pamätná izba Valentína Beniaka Chynorany

18:30 Hviezdne inšpirácie

           Literárno – hudobný program Silvestra Lavríka a Samuela Kovalčíka / Katolícky dom Chynorany

20:30 Spoločenský večer účastníkov festivalu a Miro medzi nami / Katolícky dom Chynorany

 

Nedeľa 8. 12. 2019

7:30 Svätá omša / Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie Chynorany

9:00 Hodnotiaci seminár / Katolícky dom Chynorany

11:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov 26. SFP Beniakove Chynorany / Katolícky dom Chynorany

Odporúčané akcie