Čas vianočný - čas sviatočný

11.12.2013 - 09:00 - 12:00
Vystúpenia detských divadelných a tanečných súborov v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi (Záhradnícka 19). Vstup voľný

Hlavné menu