DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES

10.02.2013 - 15:00 - 17:00
Zábavné nedeľné popoludnie s odmeňovaním masiek

KD Malá Lehôtka

Hlavné menu