DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES s KLAUNOM PEPELE

23.02.2014 - 15:00
Príjemné popoludnie detí v maskách i bez masiek.

Spoločne s Klaunom Pepele sa zabavíme - zaspievame si, zasúťažíme a zatancujeme.
vstupné:
masky 1,00 €
deti 1,50 €
dospelí 2,00 €

Hlavné menu