Digitálne planetárium - ponuka pre MŠ a 1. stup. ZŠ

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
25.2.2014 - 09:00 - 27.2.2014 - 12:00

Ponuka pre materské školy (predškoláci) a 1. stupeň základných škôl (1.- 4. roč.)

 navštíviť digitálne planetárium v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi
(Záhradnícka 19, vstup cez galériu Regionart)

 v termíne 25. 2. 2014 (utorok) a 27. 2. 2014 (štvrtok)

 Vstupy:

  • 9,00- 9,30 h
  • 9,40 -10,10 h
  • 10,20 -10,50 h
  • 11,00-11,30 h
  • 11,40 -12,10 h

 

Film: „O neobyčajnej hviezdičke“

Vstupné je 1 € / osoba

Maximálne 25 detí na jeden vstup.

 

Účasť je potrebné nahlásiť na:

046/51 21 818 alebo monika.bartusova@rkcpd.sk

 

Výklad a prezentáciu zabezpečia pracovníci z Hvezdárne v Partizánskom.

Planetárium je astronomický simulátor hviezdnej oblohy, ktorý vizualizuje hviezdnu oblohu, východy a západy slnka, mesiaca, pohyby planét a súhvezdia.

V tomto priestore uvidíte oblohu z ľubovoľného miesta na Zemi v priestore a v čase ako i z rôznych končín našej Galaxie Mliečnej dráhy.

Odporúčané akcie