Dni otvorených dverí v múzeu

19.09.2013 - 09:00 - 20.09.2013 - 09:00
Podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Každý rok sa pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie koná celoeurópsky významné podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva. V mesiaci september sa vo všetkých 49 členských štátoch Európskej únie pri tejto príležitosti realizujú stovky aktivít a projektov. Slávnostné otvorenie ďalšieho ročníka na Slovensku sa uskutoční 13. septembra 2013 v Košiciach - Európskom hlavnom meste kultúry 2013. Do sprievodných akcií, trvajúcich do 22. septembra, sa tradične zapája aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ktoré na 19. a 20. septembra 2013 v rámci dní otvorených dverí v múzeu pre svojich návštevníkov pripravilo cyklus výstav, prezentácií a kombinovaných podujatí s cieľom informovať širokú verejnosť o význame a bohatstve európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku a v jednotlivých jeho regiónoch.

Výstavy:
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Vývoj prírody a spoločnosti na hornej Nitre

V POSOLSTVE KRÁĽA
Výstava k 900. výročiu vzniku Zoborskej listiny kráľa Kolomana, najstaršieho zachovaného písomného prameňa

Prezentácie:
HÁDANKY Z MÚZEA
Spoznávanie muzeálií ukrytých v hádankách

ROZPRÁVKY Z MÚZEA
Tradičné a historické činnosti známe z rozprávok

Iné podujatia:
AKO NA RODOSTROM
Poradenstvo a praktický návod na poznanie koreňov rodiny

ZBERATEĽ FILOKARTISTA
Stretnutie zberateľov pohľadníc, pomoc pri vytváraní zbierky pohľadníc

Hlavné menu