Fotografovanie v rámci Svetového dňa dierkovej komory, alebo "camery obscury"- čiernej skrinky - základ foťákov.

18.04.2016 - 14:00 - 24.04.2016 - 10:00
Koho zaujíma história fotografie? Budeme fotografovať s čiernou skrinkou alebo camerou obscurou.

Aj tento rok si ho budeme „užívať“ v nedeľu 24.apríla.

Mladí členovia fotoklubu Junior z Centra voľného času Spektrum

v Prievidzi na Ul.Novackého 14- sídlisko Sever- pozývajú školákov,študentov,ale aj ich rodičov a starých rodičov, pripraviť sa na tento deň.

Od pondelka 18.4. do piatky 22.4. si môžete prísť do CVČ Spektrum

prácu s „čiernou skrinkou- dierkovou komorou „odskúšať“- vždy už

už od 14,00 hodiny.

V sobotu 23.4. príďte už od 10,00 hodiny.

No a v nedeľu budeme 24.4. budeme fotografovať, filmy vyvoláme,

naskenujeme a spoločne s Vami ich do konca mája odošleme na adresu

„svetový deň dierkovej komory“.

Tak neváhajte a priďte.

Kontakty:

0907 892 385

magda.malichova@gmail.com

 

Camera obscura je v princípe schránka, (môže dosahovať aj veľkosť miestnosti) s otvorom na jednej strane. Svetlo z vonkajšej scény po prechode otvorom dopadne na konkrétne miesto na protiľahlej stene. Premietalo sa na papier takže maliar mohol obraz jednoducho obkresliť. Výhodou tejto techniky bolo zachovanie perspektivity a realistickosť výsledného obrazu.

S opísaným aparátom bol premietaný obraz vždy menší než v skutočnosti a bol prevrátený hore nohami.

  • 5. storočie pred Kr. -čínsky filozof Mo Ti opísal princíp javu, pri ktorom svetlo prechádza malým otvorom a tmavej miestnosti a vytvorí obrátený obraz predmetu pred otvorom.
  • 350 pred Kr. Aristoteles opísal princíp camery obscury.
  • 1020 - Arabský fyzik, matematik a filozof Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Hajtham známy ako Alhazen sa zaoberal lomom a odrazom svetla a šošovkami. Používal pritom dosku s dierou pred ktorou vyrovnal sviečky. Obraz sa premietal na druhej strane dosky a zakrývaním sviečky zistil,že obraz ľavej sviečky sa sa premieta v pravo, z čoho odvodil ze svetlo sa šíri priamočiaro.Arabi používali v astronómi na určenie polohy slnka alebo slnečného zatmenie prístroj nazývaný camera obscura.
  • 1545 - V diele De Radio Astronomica et Geometrica holandský astronóm Regnie Gemma Frisius uverejnil prvý nákres camery obscury
  • 1485 – Leonardo da Vinci popísal vo svojom spise Codex Atlanticus (na ktorom pracoval v rokoch 1478-1519) praktické pokusy s využitím javu, ktorý nazval camera obscura čiže temná miestnosť, a na základe týchto pokusov odvodil vzťah medzi funkciou oka a perspektívou.
  • 1550 - Girolam Cardan zabudoval do vstupného otvoru camery obscury sklenú šošovku a tím výrazne zjasnil prenášaný obraz.
  • 1550 – Gemma Frisius vsadil šošovku do vstupného otvoru camery obscury, aby zvýšil svetlosť..

Hlavné menu