Fotoklub pri RKC v Prievidzi

14.05.2018 - 17:00 - 18:00
Otvorený i novým záujemcom. Témy: Doprava. Minimalistická fotografia. Stavanie májov.
  • Pravidelné stretnutia záujemcov o fotografiu
  • Lektor Karol Kobella
  • Témy: Doprava. Minimalistická fotografia. Stavanie májov.
  • Vstupné 2 €
  • www.rkcpd.sk

Hlavné menu