Fotoklub pri RKC v Prievidzi

01.10.2018 - 17:00 - 18:00
Otvorený i novým záujemcom. Témy: Leto; Hory.
  • Pravidelné stretnutia záujemcov o fotografiu
  • Lektor Karol Kobella
  • Témy: a) Leto b) Hory
  • Vstupné 2 €

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

1. 10. 2018 o 17:00 h

Kontakt: www.rkcpd.sk

 

Hlavné menu