Fotoklub pri RKC v Prievidzi

Iné akcie

Pozývame Vás na stretnutie fotoklubu v piatok 6. 2. 2015 o 17:00 h v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka ulica 19. Vchod bude cez galériu.

Témou fotoklubu budú voľné konzultácie o Vašich fotkách - treba si priniesť na USB kľúči (príp. SD karte, CD, DVD) fotografie z Vašej poslednej tvorby.

Členské na rok je 10 €, príp. jednotlivé stretnutia pre nečlenov 2 €

Lektor: Karol Kobella

Pár informácií:
Fotografie, ktoré ste mali vystavené na Prizme, budú posunuté na krajské kolo AMFO v Trenčíne na jar. Zároveň oznamujeme, že tento rok výstava Prizma nebude, keďže z novembrového termínu sa posúvame na začiatok roka, aby sme boli zladení s ostatnými okresmi na Slovensku. Takže najbližšie regionálne kolo Prizmy bude až na jar 2016. Zároveň sa tak Prizma spojí s výstavou Pocta Ottovi Hogenovi a budú tak každý rok v rámci Prizmy vyhodnotené aj reportážne fotografie.

Kontakt: 046 / 512 18 13; peter.cagan@rkcpd.sk

Odporúčané akcie