Quantcast

Hornonitrianske folklórne slávnosti 2021

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

35. ročník

PROGRAM TOHTOROČNÝCH HFS

23. 6. 2021 o 17:00 streda

Galéria Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi (Záhradnícka 19)

"Pieseň spod rúk zrodená"

Vernisáž výstavy ľudových hudobných nástrojov


24. 6. 2021 o 17:00 štvrtok

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi (Košovská cesta 55)

"Tak vyšli Hornonitrianky"

Komorný program v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi - prehliadka tradičného odevu z dolín hornej Nitry zo zbierok HNM


25. 6. 2021 o 17:00 piatok

Galéria Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi (Záhradnícka 19)

"Pieseň v mojom živote"

Majster Lenhart v spomienkach

Program pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Lenharta, majstra ľudovej a umeleckej výroby – bačovské reálie

---------------------------------------------

10. 9. 2021 piatok

Dom kultúry v Prievidzi (KaSS, F. Madvu 11)

"Veselože" - program detských folklórnych súborov

"Medailón ľudovej hudby Beťári"


11. - 12. 9. 2021 sobota - nedeľa

"Stretnutie" - program folklórnych skupín hornej Nitry

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v spolupráci s  ďalšími spoluorganizátormi pripravuje 35. ročník Hornonitrianskych  folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. – 25. júna 2021 a  10. – 12. septembra 2021. Na toto vrcholné podujatie folklóru na hornej  Nitre pozývame všetkých priaznivcov folklóru. Prostredníctvom tejto  relácie vám chceme predstaviť jednotlivé  programy. Prosíme o  odvysielanie tejto relácie vo vašom miestnom rozhlase. 

Kultúrne dedičstvo našich predkov je stvárnené v programoch 35.  ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia v  dňoch 23. – 25. júna 2021. Organizátormi slávností sú: Regionálne  kultúrne centrum v Prievidzi, Mesto Prievidza, Kultúrne a spoločenské  stredisko Prievidza, Hornonitrianske múzeum. Všetky podujatia sú  pripravované v súlade s kultúrnym kovid semaforom a platnými  nariadeniami a vyhláškami.

Slávnosti začínajú v stredu 23. júna 2021 o 17:00 h vernisážou  výstavy ľudových hudobných nástrojov nazvanej Pieseň spod rúk zrodená v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Pokračujú vo štvrtok  24. júna 2021 o 17:00 hod. v Hornonitrianskom múzeu inscenovaným  programom Tak vyšli Hornonitrianky, ktorý predstaví  tradičný ženský odev z dolín hornej Nitry. V piatok 25. júna 2021 o  17:00 hod. sa v sále Regionálneho kultúrneho centra uskutoční  spomienkový program Pieseň v mojom živote, venovaný  100. výročiu narodenia Jozefa Lenharta, prezentácii jeho ľudovo –  umeleckých výrobkov a výrobkov jeho nasledovníkov so zameraním na  bačovskú kultúru.

Tradičné tance a piesne zaznejú v Dome kultúry v Prievidzi v počas  druhého septembrového týždňa. O vystúpeniach folklórnych kolektívov vás  budeme včas informovať.

Vstup na všetky podujatia je voľný.

Vážení priatelia! Veríme, že si vyberiete z bohatej ponuky programov a  tešíme sa na stretnutie s vami na programoch 35. ročníka  Hornonitrianskych folklórnych slávností.

Viac info: https://lnk.sk/mfin
Kontakt: Mgr. Martina Richter, t.c.: +42146 512 18 15, 0901 918 823; martina.richter@rkcpd.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie