Klub kreatívnych žien

15.06.2014 - 17:00
Nedeľné dámske popoludnie k téme kamene a ich liečiteľské účinky.

Príďte si oddýchnuť medzi nás, aktívne či pasívne sa zapojiť do pestrého programu. Každá účastníčka si odnesie darček.
Vstupné 5€

Hlavné menu