Klub výtvarníkov okresu Prievidza

25.06.2013 - 16:00 - 18:00
Srdečne Vás pozývame na pravidelné stretnutie záujemcov o výtvarné umenie, plenér. Potrebné priniesť si dosky, farebné ceruzy, pastelové farby.

Zapojte sa do Klubu výtvarníkov Prievidza!

Cieľom pravidelného stretávania sa členov Klubu výtvarníkov v Prievidzi je vymieňanie si informácií v oblasti výtvarného umenia a kultúry, zhodnotenie vlastnej tvorby, odborné usmerňovanie a motivovanie v tvorbe, morálna podpora členov klubu, zapájanie sa do regionálnych a nadregionálnych výtvarných súťaží a výstav.

Kedy: vždy posledný utorok v mesiaci
Členské: 5 € / na rok

„Neváhajte a príďte medzi nás!“

Hlavné menu