LIEČBA UMENÍM - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA

Iné akcie

LIEČBA UMENÍM 2019

kombinované arteterapeutické podujatia

muzikoterapie,zvukoterapie, kolorterapie, energetická tvorba, prednášky,afirmácie...


zo sériepodujatí

LaMusicaTherapia 2019

s MusicumAd Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECTPiatok 14.6.2019 od 18,00 hLIEČBAUMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia v PRIWIDYA Clube v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24 / 61

VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou aarteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou slova Soňou Dobrovodskou Molnárovou

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pribežnom, pracovnom a  životnom vyťažení.

 • UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá priaznivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti

 • ZVUKOVÁ TERAPIA – pozitívne vybračné frekvencie v podobe použitia zvuku hlasu v doprovode etnických bubnov v kombinácii s afirmáciami za účelom pomôcť telu a mysli dostať sa do rovnováhy.

 • AFIRMÁCIE– pozitívne afirmácie v interpretácii Soni Dobrovodskej Molnárovej v sprievode meditačnej reprodukovanej hudby

 • POKOJNÉTÓNY - pasívna, upokojúca,uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe pokoj

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď...)

 • počet miesto bmedzený, registrácia najneskôr 2.5.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com,registráciu potvrdzujeme spätným mailomPiatok 28.6.od 18,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

VEČERNÁ ARTETERAPIA s artemuzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v PRIWIDYA Clube v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24 / 61

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení.

 • UKĽUDŇUJÚCADYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá priaznivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti

 • KOSHITERAPIA – pasívna muzikoterapiav podaní muzikoterapeutky s použitím autentického hudobného nástroja – koshi zvonkohier, ktorých zvuk sa považuje zanajkrajšie znejúce zvonkohry na svete a ich aktiváciou sa rozovučia tóny, ktoré harmonizujú psychiku, vyvolávajú pocit šťastia

 • KOLORTERAPIA– terapia farbami ako liekom tela a duše v podobe vyfarbovania predtlačeného diela na papier A4 -fixami, farbičkami alebo perokresbou zameraná na vyriešenie osobných vecí účastníkov ( vzťahy, životná situácia,pocity, zdravie, atď...) v sprievode reprodukovanej muzikoterapie (nezahŕňa rozbor diela, ani výuku výtvarných techník )

 • 120 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď...)

 • poplatok: 10,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte (účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com,registráciu potvrdzujeme spätným mailomSobota 13.7.2019 od 17,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia v PRIWIDYA Clube v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24 / 19 

RELAXAČNÁMUZIKOTERAP & HARMONIZAČNÝ OBRAZ – KVETY s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a maliarkou energetických obrazov Jankou Škarabanovou

 • skupinovépodujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení.

 • POZITÍVNE FARBY – prednáška o pôsobení farieb na našu psychiku, aj fyzickú stránku nášho bytia

 • TVORBA HARMONIZAČNÉHO OBRAZU – maľba akrylovými farbami v téme MAKY na šepsované plátno 30 x 40 v réžii Janky Škrabanovej

 • HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA – kombinovaná v podobe interaktívnej zvukoterapie liečivými ladičkami a s použitím autentického hudobného nástroja KOSHI v harmonických tónoch a vibráciách a pasívnej muzikoterapie

 • 180 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • poplatok: 13,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte (účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com,registráciu potvrdzujeme spätným mailomSobota 10.8.2019 od 17,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia  v PRIWIDYA Clube v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24 / 19 

HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA & AKO TVORIŤ MANDALU & TVORBA MANDALY s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s lektorkou výtvarno – kreatívnej tvorby a aktivistkou v oblasti folklóru s Teréziou Vaňovou

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení.

 • AKO TVORIŤ MANDALU PODĽA SYMBOLOV, FOLKLÓRNE SYMBOLY– prednáška 

 • TVORBA MANDALY S FOLKLÓRNYMI SYMBOLMI –základné geometrické rozklesenie, maľba akrylovými ametalickými farbami v kombinácii s perokresbou tušom a bielym perom s dotvorením s tekutými perlami na šepsované plátno na drevotrieske 25 x 25

 • HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA – interaktívna zvukoterapia etnickými hudobnými nástrojmi s použitím autentického hudobného nástroja KOSHI v harmonických tónoch

 • 180 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • poplatok: 13,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte (účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie 

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com,registráciu potvrdzujeme spätným mailomPodujatiasa konajú v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad LibitumPrievidza Slovakia, v budove spoločnosti CENTRUM s.r.o. na ul.Košovská cesta 24 v Prievidzi ( bývalá administratívna budovaspoločnosti OSP a.s. - 10 metrov od zastávky MHD - „TEHELŇA“). Bezplatné parkovanie.Základný materiál na výtvarno – kreatívne zložky podujatí je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.  

Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.Počet miest obmedzený, registrácia nutná vopred na mailovú adresu:

umenie.zabava@gmail.com

Registráciupotvrdzujeme spätným mailom. V prípade, že nebol doručený spätný mail z adresy: mikulasova.gabriela@gmail.com, nebola vykonaná registrácia.Podujatie je v autorskej réžii GabrielyMikulášovej.

Zmena programu vyhradená.


Organizátor podujatia:

Gabriela Mikulášová

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia -umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt


Reklamnípartneri:

codnes.sk.

kadomesta.sk


Viac informácií a naša ďalšia ponukapodujatí:

https://umenie-zabava-relax.eu

https://umelecka-agentura.wbl.sk

https://lamusica.wbl.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie