Lietavec kontra Husák

Iné akcie

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku v Kanianke a Dozorným výborom COOP Jednota Kanianka a Miestnym odborom Matice slovenskej v Kanianke

Vás pozývajú na letný debatný podvečer venovaný kontroverzným osobnostiam slovenských dejín 

LIETAVEC KONTRA HUSÁK

pohľadom súčasného slovenského historika  PhDr. Tomáša Černáka, PhD.

 

16. augusta 2018 o 17.00 h

Denné centrum Kanianka (Klub dôchodcov Kanianka, ulica Nová)

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci projektu Jeseň je dar.

Odporúčané akcie