MANDALA PRE ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018 – výtvarno relaxačné chvíľky s lektorkou výtvarno – kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

07.01.2018 - 16:00 - 20:00
- tvorba mandaly na pritiahnutie hojnosti, úspechu, lásky, zdravia a šťastia v roku 2018 - na špeciálny štruktúrovaný papier perokresbou na atramentový podklad, bodkovacou metódou metalickými a fosforovými farbami s dozdobením tekutými perlami a kameňmi - prednáška k téme - interaktívna muzikoterapia ZVUKOVÁ HARMONIZÁCIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou zvukovo – vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách - 240 minút - pitný režim - poplatok: 16,00 eur - zo série tématických výtvarno – kreatívnych podujatí ČAROVNÁ ZIMA 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

Počet miest obmedzený, záväznú účasť nahlásiť a poplatok uhradiť najneskôr 4 dni pred každým výtvarno – kreatívnym dňom.

Účasť nutné nahlásiť na mailovú adresu umenie.zabava@gmail.com

Poplatok uhradiť vkladom, alebo prevodom na účet číslo SK27 0200 0000 0028 8589 1857 vo VÚB Banke. Poplatok je nenávratný.

Pravidelní účastníci našich kurzov majú možnosť sa nahlásiť dva dni pred uskutočnením akcie a poplatok hradia na mieste v hotovosti.

 

Viac info: mikulasova.gabriela@gmail.com 

0918 889 320 ( pondelok – piatok od 12,00 h do 19,00 h )

 

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.

Hotové diela ostávajú účastníkom kurzu.

Zmena programu vyhradená.

 

Séria UMELECKÝCH VÝTVARNO - KREATÍVNYCH PODUJATÍ s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT je určená pre všetkých záujemcov výtvarného a kreatívneho umenia s cieľom naučiť sa nové výtvarno – kreatívne techniky, relaxovať počas tvorivosti a zažiť umenie v príjemnom prostredí tvorivého ateliéru.

 

Organizátor podujatia:

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

http://umenie-zabava-relax.eu

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

http://pd.wbl.sk

Gabriela Mikulášová, Juraj Mikuláš

http://muzikoterapeut.webnode.sk

 

Partneri:

Terézia Vaňová, Monika Gettová, Mgr. Lucia Vrtelová, Anna Gurtlerová DiS. Art, Vladimír Kittel, Mgr. Veronika Lachká, Ing. Ľubomír Abaffy

Krajčírstvo Dana Hojčová Prievidza, ZŠ Malonecpalská Prievidza, PRIWIDYA Club Prievidza

 

Reklamní partneri:

codnes.sk.

triskele.sk

kamdomesta.sk

ajdnes.sk

 

Ďalšie info:

http://umenie-zabava-relax.eu

 

Naše ďalšie výtvarno – kreatívne podujatia nájdete:

http://vytvarne-kreativne-kurzy.webnode.sk

 

Hlavné menu