MEDOVÉ LETO

Iné akcie
Hurbanovo námestie, Bojnice
-

Pozývame vás na Hurbanovo námestie v Bojniciach v sobotu 24. augusta 2019 na tradičné podujatie Medové leto - príďte si vychutnať sladkú rozlúčku s letom a prázdninami

od 9.00 h - stánkový predaj medu a včelích produktov

10.00 h - detská čitáreň o včielkach

13.30 h - Hudobná skupina Doris Day Band

14.00 h - maľovanie na tvár

15.30 h - AKO NAMAĽOVAŤ DÚHU - divadielko - deti  sa dozvedia, ako namaľovať dúhu   

16.30 h - Hudobná skupina Doris Day Band
19.00 h - Jaro Filip revival - koncert v rámci festivalu Jazz Bojnice

Odporúčané akcie