Mladí pre Prievidzu - TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

Iné akcie
Námestie slobody Prievidza
7.6.2018 - 14:00

Podujatie pripravujú Žiacke školské rady stredných škôl v Prievidzi v 
spolupráci s CVČ Prievidza pre deti mesta, ktoré si budú môcť v 
pripravených stanoviskách zasúťažiť a získať sladkú odmenu. Okrem 
súťaží sa môžete tešiť aj na bohatý kultúrny program. Vystúpia 
mladí speváci,  kapela Victory a tanečníci napr. Xoana, Fantastik L. 
Počas podujatia prebehne aj florbalový turnaj.

Mládežníckym organizáciám ponúkame možnosť spropagovať svoju 
činnosť vytvorením stanoviska so súťažami pre deti.
Budeme radi keď prídete so svojimi deťmi podporiť myšlienku 
mládežníckeho dobrovoľníctva a stráviť spolu s nami pohybom a zábavou 
štvrtkové popoludnie.
Podujatie sa koná vďaka finančnej a organizačnej pomoci mesta Prievidza, 
firmy Brose, CVČ Prievidza a Zeleného bicykla.

mladí

Mladí pre Prievidzu- mládežnícke dobrovoľníctvo

Odporúčané akcie