Mobilizácia (sprievodné podujatie)

27.10.2014 - 08:00 - 21.11.2014 - 17:00
Územie horného Ponitria a jeho obyvateľstvo v dosahu udalostí prvej svetovej vojny.

Z obchodov začala sa tratiť múka, potravné články, petrolej a ostatné začalo akosi navidomoči dražieť. Mužov začalo z mesiaca na mesiac ubúdať; pustnúce polia volali za nimi, no ako odpoveď na ich volanie znel plač žien a detí predčasne dozrievajúcich. Prišli rekvirácie, pôžičky, nútené furmanky; prichodili strmé oznámenia, ktoré padali sťa údery železnej päste na celé rodiny.

Spisovateľ Milo Urban v románe Živý bič mimoriadne dobre vystihol spočiatku nepredstaviteľný dosah prvej svetovej vojny na zdanlivo vzdialené slovenské zázemie. Práve k pochopeniu vplyvu ozbrojeného konfliktu dovtedy nepoznaných rozmerov na rôzne oblasti života obyvateľov regiónu hornej Nitry má žiackych návštevníkov výstavy Mobilizácia aktívnym spôsobom priviesť k nej pripravené sprievodné podujatie. Záujemcovia budú k cieľu kráčať cestou lektorovanej prehliadky výstavy doplnenej skupinovým riešením úloh zameraných na čiastkové témy výstavy. Vďaka nim sa budú na vojnu pozerať z pohľadu matky ako jedinej živiteľky hladných krkov, jej manžela a synov bojujúcich v ďalekých krajoch, majiteľa donedávna prosperujúceho priemyselného podniku, ale aj bežne nemých predmetov. Spoločnými silami tak napokon vytvoria celistvý obraz o útrapách vojny siahajúcich ďaleko za frontové línie. Pomáhať im v tom budú príbehy vybraných exponátov, sprievodné texty a obrazový materiál.

Jednou z aktivít, ktoré Hornonitrianske múzeum v Prievidzi zaradilo do svojej programovej ponuky súbežne s výstavou Mobilizácia, je i rovnomenné sprievodné podujatie. Pripravený program, určený najmä žiakom posledného ročníka základných škôl a študentom stredných škôl, môžu záujemcovia navštíviť od 20. októbra do 14. novembra 2014.

 

Cieľová skupina: 9. ročník ZŠ, študenti všetkých ročníkov SŠ
Optimálny počet žiakov v skupine: do 20
Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1€

Účasť na sprievodnom podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred.

Hlavné menu