Pamätnica Jozefa Strečanského

15.02.2014 - 14:15 - 18:00
Spomienkové podujatie na folkloristu Jozefa Strečanského, pietny akt na miestnom cintoríne, súťaž spevákov neprofesionálnych interpretov ľudovej piesne v 4. vekových kategóriach v rámci projektu ZSH. Hosť podujatia: FS Rozsutec zo Žiliny. Miesto konania: Poluvsie

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Obec Poluvsie a FSk Lubená Poluvsie

Vás pozývajú na 14. ročník

Pamätnica Jozefa Strečanského

 

 

15. 2. 2014 o 14:15 h - Pietny akt na miestnom cintoríne

15. 2. 2014 o 15:00 h - Kultúrny dom Poluvsie

Súťaž spevákov ľudovej piesne a vystúpenie hosťa folklórneho súboru Rozsutec zo Žiliny.

 

Podujatie v rámci projektu Zimné slávnosti Hornonitria sa koná pod záštitou starostu obce Martina Šujana.

Info: www.rkcpd.sk / 046 512 18 15

Hlavné menu