Páračky "Na ľudovú nôtu" 2018

Iné akcie
Prievidza
24.11.2018 - 18:00

Organizátor: Občianske združenie VYŠEHRAD
Účinkujú: Divadelná spoločnosť Prievidza, Tomáš Bakyta a ĽH Beťári

Od 17.30 h
Príchod hostí do KD Vyšehradné

18.00 h
Páranie peria, lúskanie fazule a orechov
Rozprávanie Rastislava HARONIKA
Strašidelné príbehy v podaní Divadelnej spoločnosti

20.30 – 23.30h
Veselica „Na ľudovú nôtu“ s ĽH BEŤÁRI
Škola tanca s Tomášom BAKYTOM
Dobroty starej matere, varené vínko a mnoho iného ...

Konzumné: 4,00 €
Suma za konzumné sa platí pri vstupe do sály.

Tešíme sa na vás!

Podujatie podporila obec Nitrianske Pravno

Páračky

Odporúčané akcie