Pašiové hry a spevy

09.03.2018 - 17:00 - 19:00
Inscenované hudobno-dramatické pásmo v rámci projektu Zimné slávnosti Hornonitria. Účinkujú: FSk Lubená z Poluvsia, FSk Sielnica z Lazian, gospelový Spevácky zbor sv. Jakuba z Tužiny.
Záver Zimných slávností Hornonitria sa uskutoční už v pôstnom období. V piatok 9. 3. 2018 o 17:00 v Kostole Povýšenia sv. Kríža vo Chvojnici budú môcť diváci zažiť inscenované hudobno-dramatické pásmo Pašiových hier a spevov.
Úvodné piesne budú patriť folklórnej skupine Lubená z Poluvsia. Veríme, že navodia duchovnú atmosféru, ktorá by mala poslucháčov priviesť k hlbšiemu premýšľaniu nielen o sebe, ale i našej tradícii. Nasleduje folklórna skupina Sielnica z Lazian s Pašiovou hrou, ktorú po prvý raz uviedli divákom v roku 2015. Bodku za podujatím urobí gospelový Spevácky zbor sv. Jakuba z Tužiny.
 
Pozývame Vás!
Vstup voľný.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obec Chvojnica

Kontakt: www.rkcpd.sk

Hlavné menu