Piaristi a barok na hornej Nitre

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
10.10.2018 - 17:00 - 17.10.2018 - 17:00

EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2018                       

PIARISTI A BAROK NA HORNEJ NITRE

Prednášky a prezentácie: BARBORA MATÁKOVÁ, historička umenia

Na každú prednášku je vstup voľný.

 

PROGRAM

9. 10. 2018 (utorok)  o 17:00  / Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Pôsobenie piaristov v Prievidzi v 17. a 18. storočí

 

10. 10. 2018 (streda) o 17:00 / Kláštor piaristov
Maliarsky cyklus zo života sv. Jozefa Kalazanského

 

16. 10. 2018 (utorok) o 17:00 / Kostol Najsvätejšej Trojice v Prievidzi
História a ikonografia piaristického kostola v Prievidzi

 

17. 10. 2018 (streda) o 17:00 / Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Odozva Stanetiho sochárskej dielne na hornej Nitre

 

Kontakt: www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie