Plnou parou (sprievodné podujatie)

18.02.2013 (Celý deň) - 22.03.2013 (Celý deň)
Kombinované sprievodné podujatie k výstave Plnou parou.

Železnica ako druh pozemnej dopravy tovaru a osôb po umelej dopravnej ceste sprevádza ľudstvo v rôznych formách už po dlhé stáročia. Prvotné staroveké kamenné žľaby sa s rozvojom baníctva v stredoveku zmenili na drevené trate. Neskôr drevo pri výrobe vozových kolies i tratí nahradilo železo so zliatinou, ľudskú a konskú silu na koľajniciach vystriedali parné stroje. Železničná doprava už od svojich počiatkov, ale najmä v 19. a dlho aj v 20. storočí symbolizovala technický rozvoj i spoločenský pokrok. Nebolo tomu inak ani v poľnohospodársky zameranom, tradíciami zviazanom regióne na hornom toku rieky Nitry. Objav prírodných zdrojov, predovšetkým hnedého uhlia v strednej časti Hornonitrianskej kotliny predznamenal jeho industriálnu budúcnosť. Nástup priemyselnej ťažby na bohatých handlovských poliach však komplikovala dopravná izolácia, ktorú v rozpätí rokov 1911 - 1913 definitívne vyriešilo predĺženie železničnej trate z Prievidze do Handlovej. Práve pred storočím tak vplyvom vysokých ťažobných čísel a mohutného rozmachu pracovných príležitostí naplno prepukla industrializácia. Dnes, v tieni zanikajúcich tratí a znižovania stavov, zaznamenáva železničná doprava ústup do pozadia. To jej však ani v najmenšom neuberá na dôležitosti a výnimočnosti, naopak, zvyšuje predpoklad, že doba, keď budú vlaky opäť stáť v centre pozornosti, ešte určite príde.

O nespornom význame železničnej dopravy v podmienkach hornonitrianskeho regiónu hovorí aj výstava Plnou parou, ktorú môžu návštevníci vidieť v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi od 14. februára do 1. apríla 2013. Jej súčasťou bude aj program sprievodných aktivít pre školy, ktorý pozostáva z komentovanej prehliadky výstavy, riešenia úloh v pracovných listoch prostredníctvom Hry na výpravcov, interaktívneho vyhodnotenia úloh, ktoré riešiteľov zavedie pomyseľne Plnou parou do Handlovej a naostatok tvorivej dielne zameranej na výrobu modelu vláčika, čo ich Vlastnou parou do Prievidze dopraví späť do domovskej stanice. Bonusovou aktivitou a zároveň odmenou pre všetkých záujemcov bude prezentácia pohyblivého modelu prievidzského depa a vláčikov pripravená na dni 22. februára a 27. februára 2013. Tretí, marcový termín upresníme v najbližších dňoch.

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred.

Dĺžka programu: 70 minút

Optimálny počet detí v skupine: do 25

Vstupné na podujatie: 1 € za žiaka

Cieľová skupina: vyššie ročníky MŠ, všetky ročníky ZŠ a SŠ

Podujatie je prístupné v čase otváracích hodín múzea a v stanovených termínoch po dohode s lektorom podujatia.

Hlavné menu