Počuli sme vrúcny hlas 2019

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Regionálne  kultúrne centrum v Prievidzi, Farnosť Kanianka a Dom kultúry Kanianka  Vás pozývajú na 21. ročník festivalu mariánskych pútnických piesní 15. septembra 2019 o 15:00 h v kostole Božského srdca Ježišovho v Kanianke.

Účinkujú:

 1. Spevácky chrámový zbor Jozefa Hanku, Kanianka
 2. Spevácka skupina Trávniček, Malá Lehôtka
 3. Spevácka skupina Borinka, Zemianske Kostoľany
 4. Spevácka skupina Lipa, Bojnice
 5. Spevácka skupina Bukovina, Lehota pod Vtáčnikom
 6. Folklórna skupina Boršina, Nitrianske Sučany
 7. Spevácka skupina Roveň, Poruba
 8. Folklórna skupina Sielnica, Lazany
 9. Spevácka skupina Poniklec, Horné Vestenice
 10. Spevácka skupina Prameň, Dolné Vestenice
 11. Spevácka skupina Rozlet, Prievidza
 12. Spevácka skupina Malinovec, Veľká Lehôtka


Vstup voľný

Odporúčané akcie