POKOJNÉ TERAPIE - LIEČBA UMENÍM

Iné akcie

Piatok 17.5.2019 od 17,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

POKOJNÉ TERAPIE s arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

KOLORTETRAPIA – prednáška o liečbe farbami a ich účinkoch

INTUITÍVNA TVORBA – MAĽBA – ANJEL – intuitívna maľba akrylovými farbami v kombinácii s perokresbou tušom na šepsované plátno 25 x 30 v téme, možnosť využitia obrázkovej predlohy

ANJELSKÁ MUZIKOTERAPIA – kombinovaná v podobe interaktívnej zvukoterapie liečivými ladičkami v solfeggio tónoch a vibráciách a pasívnej muzikoterapie v liečivých frekvenciách

150 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie. 

materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

poplatok: 14,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 16.5.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Piatok 31.5.2019 od 18,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

ANTISTRESOVÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s autorom meditačno – relaxačnej hudby Henrichom EREMITÉ Pilchom....

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

ZVUKY KRÁSY ORIENTU – pasívna muzikoterapia pre uvoľnenie a navodenie pokoja 

ANTISTRESOVÁ DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti

ANTISTRESOVÉ RYTMY - aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej hudby s antistresovým účinkom.

MEDITÁCIA V HUDBE – meditačný minikoncert v podaní Henricha EREMITÉ Pilcha 

90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

poplatok: 10,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 30.5.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Piatok 14.6.2019 od 18,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou slova Soňou Dobrovodskou Molnárovou

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti

ZVUKOVÁ TERAPIA – pozitívne vybračné frekvencie v podobe použitia zvuku hlasu v doprovode etnických bubnov v kombinácii s afirmáciami za účelom pomôcť telu a mysli dostať sa do rovnováhy.

AFIRMÁCIE – pozitívne afirmácie v interpretácii Soni Dobrovodskej Molnárovej v sprievode meditačnej reprodukovanej hudby

POKOJNÉ TÓNY - pasívna, upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe pokoj

90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

poplatok: 10,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 2.5.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Piatok 28.6. od 18,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

VEČERNÁ ARTETERAPIA s artemuzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti

KOSHI TERAPIA – pasívna muzikoterapia v podaní muzikoterapeutky s použitím autentického hudobného nástroja – koshi zvonkohier, ktorých zvuk sa považuje za najkrajšie znejúce zvonkohry na svete a ich aktiváciou sa rozovučia tóny, ktoré harmonizujú psychiku, vyvolávajú pocit šťastia

KOLORTERAPIA – terapia farbami ako liekom tela a duše v podobe vyfarbovania predtlačeného diela na papier A4 - fixami, farbičkami alebo perokresbou zameraná na vyriešenie osobných vecí účastníkov ( vzťahy, životná situácia, pocity, zdravie, atď...) v sprievode reprodukovanej muzikoterapie ( nezahŕňa rozbor diela, ani výuku výtvarných techník )

120 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie. 

materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

poplatok: 10,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 27.6.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailomZákladný materiál na výtvarno – kreatívne zložky podujatí je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.  Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

Viac informácií:  https://umenie-zabava-relax.eu
https://lamusica.wbl.sk
https://umelecka-agentura.wbl.sk


Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.
Zmena programu vyhradená.


Základný materiál na výtvarno – kreatívne zložky podujatí je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.  
Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. 
Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.


Počet miest obmedzený, registrácia nutná vopred na mailovú adresu: 
umenie.zabava@gmail.com
Registráciu potvrdzujeme spätným mailom. V prípade, že nebol doručený spätný mail z adresy: mikulasova.gabriela&gmail.com, nebola vykonaná registrácia.


Organizátor podujatia:
Gabriela Mikulášová
Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra
PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt
http://umenie-zabava-relax.eu


Partneri:
Soňa Dobrovodská Molnárová, Henrich Pilch, Janka Škrabanová, Mgr. Lucia Vrtelová, Juraj Mikuláš


Reklamní partneri:
codnes.sk.
kadomesta.sk 


Vstupenky

Odporúčané akcie