Prebudenie posvätného ženstva

Iné akcie
NATEEVA - kaviareň, čajovňa
15.6.2018 - 18:00

Moderná spoločnosť je založená na hodnotách ako silná osobnosť – EGO, myseľ, moc, súťaživosť, dominancia, individualizmus, sebestačnosť. Vládne myseľ a ego nad srdcom a nie je oceňované telo a takzvané ženské vlastnosti, ako láska, neha, súcit, vnímavosť, pokora a spolupráca. Tieto vlastnosti sú spoločnosťou prijímané ako slabošské a menej cenné. Ženským princípom sa opovrhuje, je obmedzovaný, utlmovaný a často zneužívaný. Opovrhovanie ženským princípom je opovrhovanie zemou. Je potrebné uviesť ženský a mužský princíp do rovnováhy. Táto rovnováha súvisí s otvorením srdca a k tomu je potrebné vyliečiť naše hlboké sexuálne a pohlavné zranenia. Prebudením posvätného ženstva nefungujeme už na princípe každý sa stará o seba, ale staráme sa o seba navzájom a staráme sa o planétu a spoločne si pomôžeme.

Miesto : Cafe Nateeva , Bjornsona 25, Prievidza
Čas : 15.6.2018 o 18 hodine
Rezervácie : z.bohunovavgmail.com alebo na tel. čísle Cafe Nateeva 0908 173 745 , vstupné 5eur

Odporúčané akcie