Prievidza objetívom a perom fotoamatéra

26.04.2014 - 09:00
ZAUJÍMAVÝ FOTOGRAFICKÝ FOTOMARATÓN

FOTOKLUB  JUNIOR  Z  CENTRA  VOĽNÉHO  ČASU  SPEKTRUM

POZÝVA  FOTOAMATÉROV  OD  ŠKOLÁKOV  AŽ  PO  SENIOROV

NA  ZAUJÍMAVÝ  FOTOGRAFICKÝ  FOTOMARATÓN
„  PRIEVIDZA  OBJEKTÍVOM  A  PEROM  FOTOAMATÉRA“ !

 

KEDY?   Sobota  26. apríla  2014 ( fotomaratón sa koná za každého počasia!)

 

ČASOVÝ  ROZVRH :

do 9,00 hodiny príchod do CVČ Spektrum, Ul.K.Novackého 14- sídlisko

Sever

do 10,00 hodiny – inštruktáž, losovanie lokalít, prezentácia a podobné

organizačné úlohy

od 10,00 do 13,00 až 14,00 hodiny fotografovanie a písanie reportáže

v teréne

od 13,00 hodiny postupne príchod do CVČ Spektrum, výber fotografií

z digitálnych fotoaparátov (treba vziať káblik), výber filmov z analogových

fotoaparátov a ich príprava na vyvolávanie

po výbere foto- príprava návrhov na výstavy, hodnotenie

 

KTO  SA  MOŽE ZÚČASTNIŤ ?

Školáci, ktorí už skúšajú fotografovať (nie však mobilom), rodičia s deťmi,

so starými rodičmi, študenti, dospelí fotoamatéri atd.

Každý účastník prinesie prihlášku, účastník  do  18 rokov podpísanú aj

rodičom.

 

ČO  TREBA  SO  SEBOU  PRINIESŤ  ?

samozrejme fotoaparát, môže byť aj analogový na kinofilm, u digitálov- káblik, veľkú desiatu, zápisník, pero, PENIAZE  NA MHD

a čo najväčší dáždnik v prípade nepriaznivého počasia a samozrejme dobrú náladu a chuť nafotografovať čo najzaujimavejšie zábery z mesta.

Okrem toho nezabudnite na BEZPEČNOSTNÉ PÁSKY, ALEBO VESTU!

info a prihláška

Hlavné menu