SLOVENSKÝ TRIPTYCH - pastier, roľník, remeselník

Iné akcie
Kultúrne centrum Bojnice
-

Program Umeleckého súboru LÚČNICA a ľudovej hudby pod vedením primáša  Martina Sleziaka - SLOVENSKÝ TRIPTYCH sa inšpiruje ľudovou kultúrou,  hudobno–tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach  minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým  pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie,  roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách  krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a mestečiek  na nížinný,  ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.

choreografia: Ján Blaho

hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan

scéna: Ján Ťapák

kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

vstupné 25,00 €

Odporúčané akcie