Quantcast

SLOVENSKÝ TRIPTYCH - pastier, roľník, remeselník

Iné akcie
Kultúrne centrum Bojnice
Od do

Vážení priaznivci kultúry,

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku program  SLOVENSKÝ TRIPTYCH Umeleckého súboru Lúčnica presúvame (predbežne) na  piatok 12.februára 2021.

Rok 2020 bol pre  všetkých náročný, napriek tomu sa nevzdávajme svojich  snov a verme spoločne, že všetko bude dobré a čoskoro sa v zdraví  stretneme na vystúpeniach.

Prajeme Vám šťastné a pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2021.


SLOVENSKÝ TRIPTYCH - jedinečné vystúpenie Umeleckého súboru LÚČNICA a  Ľudovej hudby pod vedením primáša Martina Sleziaka,  inšpirovaný ľudovou  kultúrou, hudobno–tanečným umením a prácou našich ľudí v troch  základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a  remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na  horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na  úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a  mestečiek  na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.


Zakúpené vstupenky (na  3.10.2020) zostávajú v platnosti. V prípade, že  Vám termín nevyhovuje, môžete si ich vymeniť za voucher, ktorý môžete  využiť na podujatia, ktoré sa uskutočnia v roku 2021.

Tešíme sa na Vás !


choreografia: Ján Blaho

hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan

scéna: Ján Ťapák

kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

vstupné 25,00 €

Odporúčané akcie