Quantcast

POZOR ZMENA! SLOVENSKÝ TRIPTYCH - pastier, roľník, remeselník

Iné akcie
Kultúrne centrum Bojnice
Od do

Vážení priaznivci kultúry,
z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku program  SLOVENSKÝ TRIPTYCH Umeleckého súboru Lúčnica presúvame  na sobotu 5.  júna 2021.
Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti. V prípade, že Vám termín  nevyhovuje, po uvoľnení opatrení a zákazu vychádzania, bude možnosť  výmeny za voucher, ktorý môžete využiť na podujatia, ktoré sa uskutočnia  v roku 2021. Termín zverejníme.

Aj napriek tomu, že všetci prežívame náročné obdobie, nevzdávajme sa  svojich snov a verme spoločne, že všetko bude dobré a v zdraví sa stretneme na vystúpeniach. Tešíme sa na Vás.


SLOVENSKÝ TRIPTYCH - jedinečné vystúpenie Umeleckého súboru LÚČNICA a  Ľudovej hudby pod vedením primáša Martina Sleziaka,  inšpirovaný ľudovou  kultúrou, hudobno–tanečným umením a prácou našich ľudí v troch  základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a  remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na  horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na  úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a  mestečiek  na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.


choreografia: Ján Blaho

hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan

scéna: Ján Ťapák

kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

vstupné 25,00 €

Odporúčané akcie