Stretnutie ľudových umelcov hornej Nitry

07.03.2018 - 16:00 - 17:00
Registrácia, informácie o tradičných jarmokoch, kalendárium podujatí.

Kontakt: Mgr. art. Silvia Dolníková; bližšie informácie: 046 / 512 18 12; silvia.dolnikova@rkcpd.sk

www.rkcpd.sk

Hlavné menu