Stretnutie s ochrancom prírody Marekom Měrkom

17.05.2018 - 08:15

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vás pozýva dňa 17. 5. 2018 o 8.15 a 
9.15 h  na stretnutie s predsedom Slovenského zväzu ochrancov prírody a 
krajiny Marekom Měrkom . Podujatie sa uskutoční v priestoroch knižnice na 
Záhradníckej ulici.

beseda

Hlavné menu